سبد خرید

sanjabak banner
sanjabak logo

برند سنجابک

sanjabak

سابقه فعالیت

20 سال

اولین تولیدکننده آجیل شستوشو شده در جهان

مفتخریم با درک نیازهای امروز جامعه به تغذیه سالم و مناسب، با برخورداری از تکنولوژی روز دنیا و آزمایشگاه های مجهز و منطبق با استانداردهای جهانی، بهره گیری از مت خصصین مجرب، استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و همچنین کنترل کیفی از آغاز تا پایان سعی بر آن دارد تا با عرضه بهترین محصول، فعالیت خود را روز به روز گسترش دهد.

  • سال 1398

مفتخریم با درک نیازهای امروز جامعه به تغذیه سالم و مناسب، با برخورداری از تکنولوژی روز دنیا و آزمایشگاه های مجهز و منطبق با استانداردهای جهانی، بهره گیری از مت خصصین مجرب، استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و همچنین کنترل کیفی از آغاز تا پایان سعی بر آن دارد تا با عرضه بهترین محصول، فعالیت خود را روز به روز گسترش دهد.

  • سال 1401

مفتخریم با درک نیازهای امروز جامعه به تغذیه سالم و مناسب، با برخورداری از تکنولوژی روز دنیا و آزمایشگاه های مجهز و منطبق با استانداردهای جهانی، بهره گیری از مت خصصین مجرب، استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و همچنین کنترل کیفی از آغاز تا پایان سعی بر آن دارد تا با عرضه بهترین محصول، فعالیت خود را روز به روز گسترش دهد.

  • سال 1402

مفتخریم با درک نیازهای امروز جامعه به تغذیه سالم و مناسب، با برخورداری از تکنولوژی روز دنیا و آزمایشگاه های مجهز و منطبق با استانداردهای جهانی، بهره گیری از مت خصصین مجرب، استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و همچنین کنترل کیفی از آغاز تا پایان سعی بر آن دارد تا با عرضه بهترین محصول، فعالیت خود را روز به روز گسترش دهد.

Main Menu x
error: