سبد خرید

کدتابلو:
خیابان-مدر-س-مقابل-خیابان-مولوی

بیلبورد پیشانی پل خیابان مدرس

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: خیابان مدرس، مقابل خیابان مولوی
ابعاد: 4×8متر
دید(سمت تردد): ​ شرق به غرب
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

400000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو:

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:میدان احمدآباد، خیابان آل خجند، خیابان حکیم شفائی، خیابان عسگریه، بیمارستان عسگریه، میدان قدس، خیابان مدرس، خیابان صغیر،پل25آبان ، پل چمران، خیابان کاوه

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:میدان احمدآباد، خیابان آل خجند، خیابان حکیم شفائی، خیابان عسگریه، بیمارستان عسگریه، میدان قدس، خیابان مدرس، خیابان صغیر،پل25آبان ، پل چمران، خیابان کاوه

بیلبورد پیشانی پل خیابان مدرس

کد تابلو:
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: خیابان مدرس، مقابل خیابان مولوی
ابعاد: 4×8متر
دید(سمت تردد): ​ شرق به غرب
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

400000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو:
Main Menu x
error: