سبد خرید

کدتابلو:
بلوار-کشاورزی-مقابل-شهید-قدیری1

بیلبورد پیشانی پل بلوار کشاورزی

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: بلوار کشاورزی،مقابل شهید قدیری
ابعاد: 6×18متر
دید(سمت تردد): ​ غرب به شرق
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

400000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو:

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:خیابان ارتش، بلوار دانشگاه، میدان آزادی، سه راه سیمین، بزرگراه ذوب آهن، بزرگراه شهید میثمی، بزرگراه شهید حبیب الهی، بزرگراه شهید اقارب پرست، خیابان وحید، خیابان سهره وردی، خیابان جانبازان، بلوار شفق، میدان قائمیه، قائمیه، دستگرد ، برجهای مسکونی سپهر

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:خیابان ارتش، بلوار دانشگاه، میدان آزادی، سه راه سیمین، بزرگراه ذوب آهن، بزرگراه شهید میثمی، بزرگراه شهید حبیب الهی، بزرگراه شهید اقارب پرست، خیابان وحید، خیابان سهره وردی، خیابان جانبازان، بلوار شفق، میدان قائمیه، قائمیه، دستگرد ، برجهای مسکونی سپهر

بیلبورد پیشانی پل بلوار کشاورزی

کد تابلو:
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: بلوار کشاورزی،مقابل شهید قدیری
ابعاد: 6×18متر
دید(سمت تردد): ​ غرب به شرق
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

400000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو:
Main Menu x
error: