سبد خرید

کدتابلو:
بیلبورد پیشانی پل بزرگراه ردانی پوری اصفهان

بیلبورد پیشانی پل بزرگراه ردانی پور

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: بزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان آیت الله صادقی
ابعاد: 3.5×15 متر
دید(سمت تردد): ​ شرق به غرب
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تلفن رزرو: 09120912903

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:پل چمران، بزرگراه چمران، خیابان کاوه، ترمینال کاوه، خیابان ابونعیم، خیابان پنج آذر، خیابان رباط، خیابان امام خمینی، میدان جمهوری، بزرگراه خرازی

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:پل چمران، بزرگراه چمران، خیابان کاوه، ترمینال کاوه، خیابان ابونعیم، خیابان پنج آذر، خیابان رباط، خیابان امام خمینی، میدان جمهوری، بزرگراه خرازی

بیلبورد پیشانی پل بزرگراه ردانی پور

بیلبورد پیشانی پل بزرگراه ردانی پوری اصفهان
کد تابلو:
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: بزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان آیت الله صادقی
ابعاد: 3.5×15 متر
دید(سمت تردد): ​ شرق به غرب
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: 09120912903
Main Menu x
error: