سبد خرید

کدتابلو:
بیلبورد پیشانی پل بزرگراه شهید خرازی پل شهید احمدی

بیلبورد پیشانی پل بزرگراه خرازی

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: بزرگراه خرازی، پل شهید احمدی
ابعاد: 3×12 متر
دید(سمت تردد): ​ جنوب به شمال
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تلفن رزرو: 09120912903

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:شاهراه مرکزی شهر اصفهان پرترددترین بزرگراه شهر اصفهان ارتباط دهنده کلیه مسیرهای اصلی و مهم شهر اصفهان زاینده رود

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:شاهراه مرکزی شهر اصفهان پرترددترین بزرگراه شهر اصفهان ارتباط دهنده کلیه مسیرهای اصلی و مهم شهر اصفهان زاینده رود

بیلبورد پیشانی پل بزرگراه خرازی

بیلبورد پیشانی پل بزرگراه شهید خرازی پل شهید احمدی
کد تابلو:
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: بزرگراه خرازی، پل شهید احمدی
ابعاد: 3×12 متر
دید(سمت تردد): ​ جنوب به شمال
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: 09120912903
Main Menu x
error: