سبد خرید

کدتابلو:
بیلبورد-سه-وجهی-پل-فردوسی2

بیلبورد سه وجهی پل فردوسی وجه دوم

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: پل فردوسی،تقاطع خیابان کمال اسماعیل
ابعاد: 4×9متر
دید(سمت تردد): ​ همه مسیرها
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تلفن رزرو:

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:خیابان آمادگاه، چهارراه نقاشی، خیابان سید علی خان، خیابان استانداری، مادی فرشادی، مادی نیاصرم، بیمارستان خورشید، میدان نقش جهان، دانشگاه هنر اصفهان، خیابان سپه، خیابان حکیم، بازار بزرگ حکیم، خیابان باغ گلدسته، مجموعه، میدان امام حسین، چهارباغ پایین، چهارباغ عباسی، کاخ چهل ستون و چهارباغ خواجو

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:خیابان آمادگاه، چهارراه نقاشی، خیابان سید علی خان، خیابان استانداری، مادی فرشادی، مادی نیاصرم، بیمارستان خورشید، میدان نقش جهان، دانشگاه هنر اصفهان، خیابان سپه، خیابان حکیم، بازار بزرگ حکیم، خیابان باغ گلدسته، مجموعه، میدان امام حسین، چهارباغ پایین، چهارباغ عباسی، کاخ چهل ستون و چهارباغ خواجو

بیلبورد سه وجهی پل فردوسی وجه دوم

کد تابلو:
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: پل فردوسی،تقاطع خیابان کمال اسماعیل
ابعاد: 4×9متر
دید(سمت تردد): ​ همه مسیرها
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو:
Main Menu x
error: