سبد خرید

کدتابلو:
بیلبورد دو وجهی خیابان سجاد چهارراه آپادانا اصفهان

بیلبورد دو وجهی چهارراه آبشار

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: پل بزرگمهر، چهارراه آبشار
ابعاد: 3×6 متر
دید(سمت تردد): ​ شمال به جنوب
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تلفن رزرو: 09120912903

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:میدان بزرگمهر، پل خواجو، فلکه فیض، پل چوبی، پل غدیر، خیابان سجاد، چهارراه آپادانا، خیابان شیخ مفید، گلستان شهدا، مسجد مصلی، خیابان مصلی، بزرگراه آقابابایی

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:میدان بزرگمهر، پل خواجو، فلکه فیض، پل چوبی، پل غدیر، خیابان سجاد، چهارراه آپادانا، خیابان شیخ مفید، گلستان شهدا، مسجد مصلی، خیابان مصلی، بزرگراه آقابابایی

بیلبورد دو وجهی چهارراه آبشار

بیلبورد دو وجهی خیابان سجاد چهارراه آپادانا اصفهان
کد تابلو:
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: پل بزرگمهر، چهارراه آبشار
ابعاد: 3×6 متر
دید(سمت تردد): ​ شمال به جنوب
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: 09120912903
Main Menu x
error: