سبد خرید

کدتابلو:

بیلبورد تهران قم

استان/شهر/محور: قم
لوکیشن: تهران قم، تیر 1595
ابعاد: 6×15 متر
دید(سمت تردد): ​
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تلفن رزرو: 09120912900

موقعیت جغرافیایی:

موقعیت جغرافیایی:

بیلبورد تهران قم

کد تابلو:
استان/شهر/محور: قم
لوکیشن: تهران قم، تیر 1595
ابعاد: 6×15 متر
دید(سمت تردد): ​
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: 09120912900
Main Menu x
error: