سبد خرید

کدتابلو:
no-photo

بیلبورد بزرگراه سلفچگان

استان/شهر/محور: قم
لوکیشن: بزرگراه سلفچگان،کیلومتر34،قبل از پلیسراه سلفچگان
ابعاد: 6×15متر
دید(سمت تردد): ​ به سلفچگان
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تلفن رزرو:

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:بزرگراه سلفچگان ، ساوه ، جاده تاج خاتون، بیمارستان امام رضا ،اداره کل اتباع و امور مهاجرین قم ،انبار نفت قم ،دانشگاه عقیدتی سیاسی شهید محلاتی،شهرک مهدیه پارک جنگلی فاطمیه،مجتمع مروارید ،فرودگاه بین المللی قم ،طرلاب،شوراب،پلیسراه قم سلفچگان

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:بزرگراه سلفچگان ، ساوه ، جاده تاج خاتون، بیمارستان امام رضا ،اداره کل اتباع و امور مهاجرین قم ،انبار نفت قم ،دانشگاه عقیدتی سیاسی شهید محلاتی،شهرک مهدیه پارک جنگلی فاطمیه،مجتمع مروارید ،فرودگاه بین المللی قم ،طرلاب،شوراب،پلیسراه قم سلفچگان

بیلبورد بزرگراه سلفچگان

کد تابلو:
استان/شهر/محور: قم
لوکیشن: بزرگراه سلفچگان،کیلومتر34،قبل از پلیسراه سلفچگان
ابعاد: 6×15متر
دید(سمت تردد): ​ به سلفچگان
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو:
Main Menu x
error: