سبد خرید

کدتابلو: 31892012
بیلبورد کاشان قمصر کانون تبلیغات نمونه

بیلبورد کاشان قمصر

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: اصفهان کاشان پیشانی پل آزادراه
ابعاد: 3×12
دید(سمت تردد): ​ به کاشان
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

34000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

17000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:محور ارتباطی شهر کاشان به شهر قمصر و مراکز گلاب گیری و عرقیجات

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:محور ارتباطی شهر کاشان به شهر قمصر و مراکز گلاب گیری و عرقیجات

بیلبورد کاشان قمصر

بیلبورد کاشان قمصر کانون تبلیغات نمونه
کد تابلو: 31892012
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: اصفهان کاشان پیشانی پل آزادراه
ابعاد: 3×12
دید(سمت تردد): ​ به کاشان
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

34000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

17000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: