سبد خرید

کدتابلو: 31731011
بیلبورد جندق طبس کانون تبلیغات نمونه

بیلبورد جندق طبس

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: جندق طبس پتاس
ابعاد: 5×12
دید(سمت تردد): ​ به طبس
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:محور ارتباطی مشهد مقدس

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:محور ارتباطی مشهد مقدس

بیلبورد جندق طبس

بیلبورد جندق طبس کانون تبلیغات نمونه
کد تابلو: 31731011
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: جندق طبس پتاس
ابعاد: 5×12
دید(سمت تردد): ​ به طبس
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: