سبد خرید

کدتابلو: 31651007
IMG_8780-scaled-1.webp

بیلبورد محور تیران

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: محور تیران بعد از پل نجف آباد تیران جنب شهرک تیران روبروی تابلوی خوش آمد تیران
ابعاد: 5×12
دید(سمت تردد): ​ به تیران
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:مراکز گردشگری و تفریحی از جمله چادگان دهکده تفریحی زاینده رود سد زاینده رود شهرک صنعتی تیران نجف اباد رضوان شهر کریدور ارتباطی استان های غربی

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:مراکز گردشگری و تفریحی از جمله چادگان دهکده تفریحی زاینده رود سد زاینده رود شهرک صنعتی تیران نجف اباد رضوان شهر کریدور ارتباطی استان های غربی

بیلبورد محور تیران

کد تابلو: 31651007
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: محور تیران بعد از پل نجف آباد تیران جنب شهرک تیران روبروی تابلوی خوش آمد تیران
ابعاد: 5×12
دید(سمت تردد): ​ به تیران
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: