سبد خرید

کدتابلو: 31612113
no-photo

بیلبورد ستون عوارضی اصفهان – پایین، تابلو اول از راست

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: آزادراه تهران اصفهان ،ستون عوارضی اصفهان - پایین، تابلو اول از راست
ابعاد: 2×1
دید(سمت تردد): ​ به اصفهان شیراز
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

12000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

6000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:شاهراه ارتباطی استان های شمالی و جنوبی کشور محور اصلی تردد تهران به اصفهان، شیراز، خوزستان، یزد، بندرعباس، چهارمهال و بختیاری

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:شاهراه ارتباطی استان های شمالی و جنوبی کشور محور اصلی تردد تهران به اصفهان، شیراز، خوزستان، یزد، بندرعباس، چهارمهال و بختیاری

بیلبورد ستون عوارضی اصفهان – پایین، تابلو اول از راست

کد تابلو: 31612113
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: آزادراه تهران اصفهان ،ستون عوارضی اصفهان - پایین، تابلو اول از راست
ابعاد: 2×1
دید(سمت تردد): ​ به اصفهان شیراز
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

12000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

6000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: