سبد خرید

کدتابلو: 31612110
no-photo

بیلبورد ستون عوارضی اصفهان بالا – تابلو دوم از راست

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: آزادراه تهران اصفهان، ستون عوارضی اصفهان - بالا، تابلو دوم از راست
ابعاد: 1.70×2
دید(سمت تردد): ​ به اصفهان شیراز
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

12000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

6000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:شاهراه ارتباطی استان های شمالی و جنوبی کشور محور اصلی تردد تهران به اصفهان، شیراز، خوزستان، یزد، بندرعباس، چهارمهال و بختیاری

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:شاهراه ارتباطی استان های شمالی و جنوبی کشور محور اصلی تردد تهران به اصفهان، شیراز، خوزستان، یزد، بندرعباس، چهارمهال و بختیاری

بیلبورد ستون عوارضی اصفهان بالا – تابلو دوم از راست

کد تابلو: 31612110
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: آزادراه تهران اصفهان، ستون عوارضی اصفهان - بالا، تابلو دوم از راست
ابعاد: 1.70×2
دید(سمت تردد): ​ به اصفهان شیراز
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

12000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

6000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: