سبد خرید

کدتابلو: 31612071

بیلبورد آزادراه تهران اصفهان پیشانی زیرگذر اردستان

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: آزادراه تهران اصفهان پیشانی زیرگذر اردستان
ابعاد: 3.5×15
دید(سمت تردد): ​ به یزد بندرعباس
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

56000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

28000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:شاهراه ارتباطی استان های شمالی و جنوبی کشور محور اصلی تردد تهران به اصفهان، شیراز، خوزستان، یزد، بندرعباس، چهارمهال و بختیاری

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:شاهراه ارتباطی استان های شمالی و جنوبی کشور محور اصلی تردد تهران به اصفهان، شیراز، خوزستان، یزد، بندرعباس، چهارمهال و بختیاری

بیلبورد آزادراه تهران اصفهان پیشانی زیرگذر اردستان

کد تابلو: 31612071
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: آزادراه تهران اصفهان پیشانی زیرگذر اردستان
ابعاد: 3.5×15
دید(سمت تردد): ​ به یزد بندرعباس
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

56000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

28000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: