سبد خرید

کدتابلو: 31612069
پیشانی-پل-کاشان.webp

بیلبورد آزادراه تهران اصفهان پیشانی عوارضی نطنز تابلو چپ

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: آزادراه تهران اصفهان پیشانی عوارضی نطنز تابلو چپ
ابعاد: 4×12
دید(سمت تردد): ​ به اصفهان شیراز
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

78000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

38000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:شاهراه ارتباطی استان های شمالی و جنوبی کشور محور اصلی تردد تهران به اصفهان، شیراز، خوزستان، یزد، بندرعباس، چهارمهال و بختیاری

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:شاهراه ارتباطی استان های شمالی و جنوبی کشور محور اصلی تردد تهران به اصفهان، شیراز، خوزستان، یزد، بندرعباس، چهارمهال و بختیاری

بیلبورد آزادراه تهران اصفهان پیشانی عوارضی نطنز تابلو چپ

کد تابلو: 31612069
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: آزادراه تهران اصفهان پیشانی عوارضی نطنز تابلو چپ
ابعاد: 4×12
دید(سمت تردد): ​ به اصفهان شیراز
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

78000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

38000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: