سبد خرید

کدتابلو: 31612065
ستون-عوارضی-کاشان

بیلبورد آزادراه اصفهان تهران ستون عوارضی کاشان پایین تابلو چهارم

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: آزادراه اصفهان تهران،ستون عوارضی کاشان پایین تابلو سوم از راست
ابعاد: 1.70×1
دید(سمت تردد): ​ به تهران و قم
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

14000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

7000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:شاهراه ارتباطی استان های شمالی و جنوبی کشور محور اصلی تردد تهران به اصفهان، شیراز، خوزستان، یزد، بندرعباس، چهارمهال و بختیاری

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:شاهراه ارتباطی استان های شمالی و جنوبی کشور محور اصلی تردد تهران به اصفهان، شیراز، خوزستان، یزد، بندرعباس، چهارمهال و بختیاری

بیلبورد آزادراه اصفهان تهران ستون عوارضی کاشان پایین تابلو چهارم

کد تابلو: 31612065
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: آزادراه اصفهان تهران،ستون عوارضی کاشان پایین تابلو سوم از راست
ابعاد: 1.70×1
دید(سمت تردد): ​ به تهران و قم
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

14000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

7000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: