سبد خرید

کدتابلو: 31612056
no-photo

بیلبورد آزادراه اصفهان تهران پیشانی عوارضی کاشان تابلو سوم از راست

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: آزادراه اصفهان تهران،پیشانی عوارضی کاشان تابلو سوم از راست
ابعاد: 4×12
دید(سمت تردد): ​ به اصفهان شیراز
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

78000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

38000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:شاهراه ارتباطی استان های شمالی و جنوبی کشور محور اصلی تردد تهران به اصفهان، شیراز، خوزستان، یزد، بندرعباس، چهارمهال و بختیاری

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:شاهراه ارتباطی استان های شمالی و جنوبی کشور محور اصلی تردد تهران به اصفهان، شیراز، خوزستان، یزد، بندرعباس، چهارمهال و بختیاری

بیلبورد آزادراه اصفهان تهران پیشانی عوارضی کاشان تابلو سوم از راست

کد تابلو: 31612056
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: آزادراه اصفهان تهران،پیشانی عوارضی کاشان تابلو سوم از راست
ابعاد: 4×12
دید(سمت تردد): ​ به اصفهان شیراز
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

78000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

38000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: