سبد خرید

کدتابلو: 31611014

بیلبورد پیشانی عوارضی اصفهان تابلو چهارم از راست

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: آزادراه اصفهان تهرا، پیشانی عوارضی اصفهان تابلو چهارم از راست
ابعاد: 4×11.5
دید(سمت تردد): ​ به تهران و قم
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

78000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

38000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:شاهراه ارتباطی استان های شمالی و جنوبی کشور محور اصلی تردد تهران به اصفهان، شیراز، خوزستان، یزد، بندرعباس، چهارمهال و بختیاری

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:شاهراه ارتباطی استان های شمالی و جنوبی کشور محور اصلی تردد تهران به اصفهان، شیراز، خوزستان، یزد، بندرعباس، چهارمهال و بختیاری

بیلبورد پیشانی عوارضی اصفهان تابلو چهارم از راست

کد تابلو: 31611014
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: آزادراه اصفهان تهرا، پیشانی عوارضی اصفهان تابلو چهارم از راست
ابعاد: 4×11.5
دید(سمت تردد): ​ به تهران و قم
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

78000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

38000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: