سبد خرید

کدتابلو: 31491024

بیلبورد محدوده شهرک سجزی

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: محدوده شهرک سجزی قبل از شهرک سجزی قبل از جاده فساران ورودی شهرک سجزی
ابعاد: 5×12
دید(سمت تردد): ​ به شهرک سجزی و نایین
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:کوریدور ارتباطی استان های شرقی و شمال شرقی، مسیر ارتباطی مشهد، مراکز گردشگری و تفریحی کویر ورزنه و مصر، ابشار یخی پتاس ،ورودی شهر اصفهان شهرک صنعتی سجزی شهرک صنعتی کوهپایه منطقه صنعتی نایین شهرک صنعتی جی

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:کوریدور ارتباطی استان های شرقی و شمال شرقی، مسیر ارتباطی مشهد، مراکز گردشگری و تفریحی کویر ورزنه و مصر، ابشار یخی پتاس ،ورودی شهر اصفهان شهرک صنعتی سجزی شهرک صنعتی کوهپایه منطقه صنعتی نایین شهرک صنعتی جی

بیلبورد محدوده شهرک سجزی

کد تابلو: 31491024
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: محدوده شهرک سجزی قبل از شهرک سجزی قبل از جاده فساران ورودی شهرک سجزی
ابعاد: 5×12
دید(سمت تردد): ​ به شهرک سجزی و نایین
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: