سبد خرید

کدتابلو: 31491016
no-photo

بیلبورد محور شرق

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: محور شرق بعد از گورت
ابعاد: 5×12
دید(سمت تردد): ​ به شهرک سجزی
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

موقعیت جغرافیایی:

بیلبورد محور شرق

کد تابلو: 31491016
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: محور شرق بعد از گورت
ابعاد: 5×12
دید(سمت تردد): ​ به شهرک سجزی
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: