سبد خرید

کدتابلو: 31451002
بیلبورد پیشانی پل اتوبان فرودگاه

بیلبورد اتوبان فرودگاه(راست)

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: اتوبان فرودگاه، پیشانی پل بتنی(راست)
ابعاد: 3×10
دید(سمت تردد): ​ به فرودگاه
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

136000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

68000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان،شهرک صنعتی جی،کمربندی شرق

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان،شهرک صنعتی جی،کمربندی شرق

بیلبورد اتوبان فرودگاه(راست)

بیلبورد پیشانی پل اتوبان فرودگاه
کد تابلو: 31451002
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: اتوبان فرودگاه، پیشانی پل بتنی(راست)
ابعاد: 3×10
دید(سمت تردد): ​ به فرودگاه
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

136000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

68000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: