سبد خرید

کدتابلو: 31451001

شهرک جی

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: محدوده شهرک جی انتهای جاده فرودگاه قبل از ورودی شهرک صنعتی جی
ابعاد: 5×12
دید(سمت تردد): ​ به شهرک جی و نایین
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

موقعیت جغرافیایی:

شهرک جی

کد تابلو: 31451001
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: محدوده شهرک جی انتهای جاده فرودگاه قبل از ورودی شهرک صنعتی جی
ابعاد: 5×12
دید(سمت تردد): ​ به شهرک جی و نایین
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: