سبد خرید

کدتابلو: 31332038
بیلبورد پیشانی پل اتوبان ذوب آهن ابریشم 2

بیلبورد بزرگراه ذوب آهن(وسط)

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: بزرگراه ذوب آهن، کیلومتر 1 پیشانی پل عابر ابریشم(وسط)
ابعاد: 4×10
دید(سمت تردد): ​ از بلوار کشاورز
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:ذوب آهن، فولاد شهر

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:ذوب آهن، فولاد شهر

بیلبورد بزرگراه ذوب آهن(وسط)

بیلبورد پیشانی پل اتوبان ذوب آهن ابریشم 2
کد تابلو: 31332038
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: بزرگراه ذوب آهن، کیلومتر 1 پیشانی پل عابر ابریشم(وسط)
ابعاد: 4×10
دید(سمت تردد): ​ از بلوار کشاورز
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: