سبد خرید

کدتابلو: 31332031
بیلبورد پیشانی پل ذوب آهن کلیشاد به بلوار راست

بیلبورد ذوب آهن پل کلیشاد (راست)

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: بزرگراه ذوب آهن، کیلومتر 7؛ پیشانی پل عابر کلیشاد (راست)
ابعاد: 4×10
دید(سمت تردد): ​ به بلوار کشاورز
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:ورودی شهر اصفهان کریدور ارتباطی مراکز گردشگری و تفریحی غرب اصفهان ، دسترسی به شهر های فولاد شهر، فلاورجان، زرین شهر، مبارکه، باغ بهادران ،کارخانه های، ذوب اهن و فولاد مبارکه، سیمان سپاهان و سیمان اصفهان، شهرک صنعتی فولاد و اشتر جان ناحیه صنعتی کرسگان کریدور ارتباطی شهرکرد خوزستان و نجف اباد و شهر های جنوبی، کمربندی غرب اصفهان

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:ورودی شهر اصفهان کریدور ارتباطی مراکز گردشگری و تفریحی غرب اصفهان ، دسترسی به شهر های فولاد شهر، فلاورجان، زرین شهر، مبارکه، باغ بهادران ،کارخانه های، ذوب اهن و فولاد مبارکه، سیمان سپاهان و سیمان اصفهان، شهرک صنعتی فولاد و اشتر جان ناحیه صنعتی کرسگان کریدور ارتباطی شهرکرد خوزستان و نجف اباد و شهر های جنوبی، کمربندی غرب اصفهان

بیلبورد ذوب آهن پل کلیشاد (راست)

بیلبورد پیشانی پل ذوب آهن کلیشاد به بلوار راست
کد تابلو: 31332031
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: بزرگراه ذوب آهن، کیلومتر 7؛ پیشانی پل عابر کلیشاد (راست)
ابعاد: 4×10
دید(سمت تردد): ​ به بلوار کشاورز
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: