سبد خرید

کدتابلو: 31331014
بیلبورد پیشانی پل اتوبان ذوب آهن گارماسه

بیلبورد بزرگراه ذوب آهن پل گارماسه

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: بزرگراه ذوب آهن کیلومتر 10 پیشانی پل عابر گارماسه
ابعاد: 2.5×16
دید(سمت تردد): ​ از بلوار کشاورز
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:ورودی شهر اصفهان کریدور ارتباطی مراکز گردشگری و تفریحی غرب اصفهان ، دسترسی به شهر های فولاد شهر، فلاورجان، زرین شهر، مبارکه، باغ بهادران ،کارخانه های، ذوب اهن و فولاد مبارکه، سیمان سپاهان و سیمان اصفهان، شهرک صنعتی فولاد و اشتر جان ناحیه صنعتی کرسگان کریدور ارتباطی شهرکرد خوزستان و نجف اباد و شهر های جنوبی، کمربندی غرب اصفهان

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:ورودی شهر اصفهان کریدور ارتباطی مراکز گردشگری و تفریحی غرب اصفهان ، دسترسی به شهر های فولاد شهر، فلاورجان، زرین شهر، مبارکه، باغ بهادران ،کارخانه های، ذوب اهن و فولاد مبارکه، سیمان سپاهان و سیمان اصفهان، شهرک صنعتی فولاد و اشتر جان ناحیه صنعتی کرسگان کریدور ارتباطی شهرکرد خوزستان و نجف اباد و شهر های جنوبی، کمربندی غرب اصفهان

بیلبورد بزرگراه ذوب آهن پل گارماسه

بیلبورد پیشانی پل اتوبان ذوب آهن گارماسه
کد تابلو: 31331014
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: بزرگراه ذوب آهن کیلومتر 10 پیشانی پل عابر گارماسه
ابعاد: 2.5×16
دید(سمت تردد): ​ از بلوار کشاورز
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: