سبد خرید

کدتابلو: 31323088
استند شهری شهدا ابتدای کاوه اصفهان

استند میدان شهدا

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: میدان شهدا، ابتدای چهارباغ پایین
ابعاد: 2×1 متر
دید(سمت تردد): ​ همه مسیرها
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

32800000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

26800000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: 09120912903

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:خیابان فروغی، خیابان ابن سینا، چهارباغ پایین، خیابان کاوه، پل 25 آبان، چهارراه تختی، دروازه تهران، خیابان باهنر، خیابان ادیب، بیمارستان امین، ترمینال بابلدشت

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:خیابان فروغی، خیابان ابن سینا، چهارباغ پایین، خیابان کاوه، پل 25 آبان، چهارراه تختی، دروازه تهران، خیابان باهنر، خیابان ادیب، بیمارستان امین، ترمینال بابلدشت

استند میدان شهدا

استند شهری شهدا ابتدای کاوه اصفهان
کد تابلو: 31323088
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: میدان شهدا، ابتدای چهارباغ پایین
ابعاد: 2×1 متر
دید(سمت تردد): ​ همه مسیرها
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

32800000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

26800000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: 09120912903
Main Menu x
error: