سبد خرید

کدتابلو: 31323035
استند شهری خانه اصفهان میدان گل ها اصفهان

استند خانه اصفهان

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: خانه اصفهان، میدان گلها
ابعاد: 2×1 متر
دید(سمت تردد): ​ همه مسیرها
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

32800000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

26800000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: 09120912903

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:میدان شهید علیخانی، میدان گلها، پنج طبقه، خیابان گلخانه، خیابان ماه فرخی، فلکه نگهبانی، خیابان خلیفه سلطانی، خیابان امام خمینی، خیابان رزمندگان، ملک شهر

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:میدان شهید علیخانی، میدان گلها، پنج طبقه، خیابان گلخانه، خیابان ماه فرخی، فلکه نگهبانی، خیابان خلیفه سلطانی، خیابان امام خمینی، خیابان رزمندگان، ملک شهر

استند خانه اصفهان

استند شهری خانه اصفهان میدان گل ها اصفهان
کد تابلو: 31323035
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: خانه اصفهان، میدان گلها
ابعاد: 2×1 متر
دید(سمت تردد): ​ همه مسیرها
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

32800000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

26800000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: 09120912903
Main Menu x
error: