سبد خرید

کدتابلو: 31318319
بیلبورد پایانه بار امیرکبیر

بیلبورد پایانه بار امیرکبیر

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: خیابان امام خمینی خیابان امیرکبیر پایانه بار امیرکبیر
ابعاد: 5×12
دید(سمت تردد): ​ ورودی پایانه
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

48000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

24000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:پایانه بار امیرکبیر

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:پایانه بار امیرکبیر

بیلبورد پایانه بار امیرکبیر

بیلبورد پایانه بار امیرکبیر
کد تابلو: 31318319
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: خیابان امام خمینی خیابان امیرکبیر پایانه بار امیرکبیر
ابعاد: 5×12
دید(سمت تردد): ​ ورودی پایانه
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

48000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

24000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: