سبد خرید

کدتابلو: 31313203
بیلبورد سه وجهی خرازی

بیلبورد سه وجهی خرازی

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: بزرگراه خرازی، تقاطع اشرفی اصفهانی
ابعاد: 4×9
دید(سمت تردد): ​ همه مسیرها
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

336000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

218000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:شاهراه مرکزی شهر اصفهان پرترددترین بزرگراه شهر اصفهان ارتباط دهنده کلیه مسیرهای اصلی و مهم شهر اصفهان زاینده رود

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:شاهراه مرکزی شهر اصفهان پرترددترین بزرگراه شهر اصفهان ارتباط دهنده کلیه مسیرهای اصلی و مهم شهر اصفهان زاینده رود

بیلبورد سه وجهی خرازی

بیلبورد سه وجهی خرازی
کد تابلو: 31313203
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: بزرگراه خرازی، تقاطع اشرفی اصفهانی
ابعاد: 4×9
دید(سمت تردد): ​ همه مسیرها
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

336000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

218000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: