سبد خرید

کدتابلو: 31313076
بیلبورد چهارراه نیکبخت

بیلبورد شیخ صدوق

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: خیابان شیخ صدوق، چهارراه نیکبخت
ابعاد: 3×5
دید(سمت تردد): ​ همه مسیر ها
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

236000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

118000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

موقعیت جغرافیایی:

بیلبورد شیخ صدوق

بیلبورد چهارراه نیکبخت
کد تابلو: 31313076
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: خیابان شیخ صدوق، چهارراه نیکبخت
ابعاد: 3×5
دید(سمت تردد): ​ همه مسیر ها
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

236000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

118000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: