سبد خرید

کدتابلو: 31313024
بیلبورد سه وجهی پل غدیر

بیلبورد سه وجهی غدیر

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: پل غدیر،جنوب زاینده رود
ابعاد: 4×12
دید(سمت تردد): ​ همه مسیر ها
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

336000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

218000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:مجاور فرودگاه شهید آقا بابایی ، پل بزرگمهر ، مجموعه اداری امیر کبیر (۲۲ بهمن ) ،باغ غدیر ،نمایشگاه بین المللی ، بزرگراه همت ، صفه ، سیتی سنتر ، خیابان آبشار ، خیابان سجاد ، خیابان مشتاق ، خیابان مهر

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:مجاور فرودگاه شهید آقا بابایی ، پل بزرگمهر ، مجموعه اداری امیر کبیر (۲۲ بهمن ) ،باغ غدیر ،نمایشگاه بین المللی ، بزرگراه همت ، صفه ، سیتی سنتر ، خیابان آبشار ، خیابان سجاد ، خیابان مشتاق ، خیابان مهر

بیلبورد سه وجهی غدیر

بیلبورد سه وجهی پل غدیر
کد تابلو: 31313024
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: پل غدیر،جنوب زاینده رود
ابعاد: 4×12
دید(سمت تردد): ​ همه مسیر ها
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

336000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

218000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: