سبد خرید

کدتابلو: 31312238
بیبلورد پیشانی پل زیرگذر جی

بیلبورد زیرگذر جی

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: خیابان جی، پیشانی زیر گذر
ابعاد: 3×12
دید(سمت تردد): ​ از احمد آباد
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

256000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

148000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

موقعیت جغرافیایی:

بیلبورد زیرگذر جی

بیبلورد پیشانی پل زیرگذر جی
کد تابلو: 31312238
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: خیابان جی، پیشانی زیر گذر
ابعاد: 3×12
دید(سمت تردد): ​ از احمد آباد
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

256000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

148000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: