سبد خرید

کدتابلو: 31312236
بیلبورد دو وجهی تقاطع همدانیان

بیلبورد تقاطع همدانیان

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: خیابان جی، تقاطع همدانیان
ابعاد: 4×9
دید(سمت تردد): ​ از احمد اباد
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

176000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

88000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:بازار گل و گیاه

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:بازار گل و گیاه

بیلبورد تقاطع همدانیان

بیلبورد دو وجهی تقاطع همدانیان
کد تابلو: 31312236
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: خیابان جی، تقاطع همدانیان
ابعاد: 4×9
دید(سمت تردد): ​ از احمد اباد
روشنایی:​ دارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

176000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

88000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: