سبد خرید

کدتابلو: 31312197
بیلبورد بزرگراه شرق شهر رویاها

بزرگراه شرق

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: بزرگراه شرق، قبل از ورودی شهربازی شهر رویاها
ابعاد: 6.20×17.20
دید(سمت تردد): ​ به شهر رویا ها ، جی
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

96000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

48000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

موقعیت جغرافیایی:

بزرگراه شرق

بیلبورد بزرگراه شرق شهر رویاها
کد تابلو: 31312197
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: بزرگراه شرق، قبل از ورودی شهربازی شهر رویاها
ابعاد: 6.20×17.20
دید(سمت تردد): ​ به شهر رویا ها ، جی
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

96000000تومان

اجاره نهایی پس از تخفیف:

48000000تومان

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: