سبد خرید

کدتابلو: 31312196
بیلبورد بزرگراه شرق قبل از شهر رویاها

بزرگراه شرق

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: بزرگراه شرق، قبل شهربازی شهر رویاها، جنب پمپ گاز
ابعاد: 5×12
دید(سمت تردد): ​ به شهر رویا ها ، جی
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:نمایشگاه بین المللی اصفهان ، میدان مرکزی میوه و تره بار ، شهرک جی ، شهرک سجزی ، پایانه شرق ، محور نایین

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:نمایشگاه بین المللی اصفهان ، میدان مرکزی میوه و تره بار ، شهرک جی ، شهرک سجزی ، پایانه شرق ، محور نایین

بزرگراه شرق

بیلبورد بزرگراه شرق قبل از شهر رویاها
کد تابلو: 31312196
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: بزرگراه شرق، قبل شهربازی شهر رویاها، جنب پمپ گاز
ابعاد: 5×12
دید(سمت تردد): ​ به شهر رویا ها ، جی
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: