سبد خرید

کدتابلو: 31311242
بیلبورد گورت جنب مزرعه گورت

بیلبورد گورت

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: خیابان جی، گورت، قبل از خروجی شهرک جی جنب مزرعه گورت
ابعاد: 5×12
دید(سمت تردد): ​ به شهرک جی
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان،شهرک صنعتی جی، شهرک صنعتی سجزی

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان،شهرک صنعتی جی، شهرک صنعتی سجزی

بیلبورد گورت

بیلبورد گورت جنب مزرعه گورت
کد تابلو: 31311242
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: خیابان جی، گورت، قبل از خروجی شهرک جی جنب مزرعه گورت
ابعاد: 5×12
دید(سمت تردد): ​ به شهرک جی
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: