سبد خرید

کدتابلو: 31311239
بیلبورد جی گورت جنب پل عابر پیاده

بیلبورد خیابان گورت

استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: خیابان جی، جنب پل عابر پیاده گورت
ابعاد: 5×12
دید(سمت تردد): ​ به شهرک جی
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی‌ها:فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان،شهرک صنعتی جی، شهرک صنعتی سجزی

موقعیت جغرافیایی:

دسترسی های بیلبورد:فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان،شهرک صنعتی جی، شهرک صنعتی سجزی

بیلبورد خیابان گورت

بیلبورد جی گورت جنب پل عابر پیاده
کد تابلو: 31311239
استان/شهر/محور: اصفهان
لوکیشن: خیابان جی، جنب پل عابر پیاده گورت
ابعاد: 5×12
دید(سمت تردد): ​ به شهرک جی
روشنایی:​ ندارد

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

اجاره ماهیانه طبق تعرفه:

تماس بگیرید

تلفن رزرو: ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۰۳
Main Menu x
error: